ביודנסה לזוגות במים -מפגש לט"ו באב .17.8.24

ביודנסה לזוגות במים -                       

מפגש מונחה בתנועה ומוזיקה -ביודנסה לזוגות במים 

 להעמיק את הקשר הזוגי בתנועה משחררת, בתקשורת לא מילולית, במגע אוהב ומקרב .

המוזיקה התנועה ומפגשי העיניים יחברו אותנו לרובד עמוק רגיש ומאוד אוהב.

כי מגיע לנו להיות באהבה גדולה כל יום כל שעה.


פרטים והזמנה 

https://private.invoice4u.co.il/newsite/he/clearing/public/i4u-clearing?ProductGuid=47362a8f-a32c-4548-ad5d-74dc22be0323