ביודנסה לזוגות במים - בקיץ

ביודנסה לזוגות במים -                       

מפגש מונחה בתנועה ומוזיקה -ביודנסה לזוגות במים 

 להעמיק את הקשר הזוגי בתנועה משחררת, בתקשורת לא מילולית, במגע אוהב ומקרב .

המוזיקה התנועה ומפגשי העיניים יחברו אותנו לרובד עמוק רגיש ומאוד אוהב.

כי מגיע לנו להיות באהבה גדולה כל יום כל שעה.